Även om coworking utrymmen har funnits ett tag, är det bara nyligen de har ökat exponentiellt i Sverige.

Allt fler arbetsgivare börjar leta efter mer flexibla arbetsarrangemang och har funnit att coworking-utrymmen är ett lönsamt alternativ som är perfekt för deras organisation.

Men coworking-utrymmen kommer med både med sina fördelar och nackdelar. Det är en kontorstyp som inte passar alla företag, vilket vi kort går igenom i följande artikel.

Vad är ett coworking-utrymme?

Coworking-utrymmen är platser som erbjuder frilansare, entreprenörer och andra oberoende arbetare gemensamma arbetsutrymmen och tjänster. I överlag anses det vara det nästa steget efter att hemmakontor blivit för små eller för dyra.

Det är relativt likt ett öppet kontorslandskap i det faktum att det oftast är en öppen yta med många olika bord. Men till skillnad från ett öppet kontorslandskap så har du ingen egen bestämd plats. Därtill brukar utrymmena vara fördelade med områden som ger en större avskildhet som små rum till mer sociala ytor som olika lounger för avslappnade möten och pauser.

Fördelar och nackdelar med öppna kontorslandskap

Det öppna kontorslandskapet och miljön hos coworking-utrymmen kommer med både fördelar och nackdelar för företag.

Fördelar med coworking-utrymmen

  • Kostnadseffektivt där du samordnar inredning, städning, kaffe, reception och liknande tillsammans med andra.
  • Flexibelt eftersom du kan byta till mindre eller större kontorsrum relativt snabbt då hyresavtalet ofta är mer flexibelt.
  • Främjar sociala interaktioner mellan medarbetare och andra personer som befinner sig i lokalerna.

Nackdelar med coworking-utrymmen

  • Utformningen av arbetsplatsen kan inte ändras eller blir kraftigt begränsad.
  • Sämre avskildhet (särskilt viktigt om dina medarbetare arbetar med känsliga arbetsuppgifter).
  • Risk för att personal känner mindre samhörighet mot arbetsgivaren.