Även om du är egenföretagare och till största delen arbetar från din dator behöver du ett kontor. Vilken typ av kontor som du behöver beror på såväl din privata situation som vilken typ av verksamhet du bedriver. Har du familj med barn och ofta tar emot kunder, är ditt kontorsbehov inte detsamma som om du är en ensamstående applikationsutvecklare som i princip aldrig träffar några kunder på ditt eget kontor.

En av fördelarna med att vara egenföretagare är att du kan utgå från enbart dig själv och dina egna behov. Du behöver inte ta hänsyn till någon personal och deras förväntningar på kontorsutrymmet. Detta innebär att du har mycket stor valfrihet vid valet av kontor. Dessutom har utbudet av olika typer av kontorsutrymmen närmast exploderat under de senaste åren. Du har därför mycket goda möjligheter att hitta en kontorslösning som är perfekt anpassad för just dig och dina behov. I det följande kommer du att få ett par tips om olika typer av kontorslösningar som kan vara intressanta om du söker efter ett kontor.

Hemmakontor

Allt fler egenföretagare driver sina verksamheter från hemmet. En av de främsta anledningarna till detta är kostnaden, med ett kontor i hemmet behöver du inte betala någon hyra. Dessutom kan ditt företag, om vissa särskilda förutsättningar är uppfyllda, betala en hyra till dig för kontoret.

Men det är inte endast de ekonomiska incitamenten som har gjort hemmakontoret till ett attraktivt alternativ. Arbetar du hemifrån behöver du inte spendera tid på att pendla till och från en arbetsplats varje dag och är du bilburen slipper du dessutom alla bekymmer med bilköer, underhåll, problem med att hitta en parkeringsplats med mera.

Kontorshotell

Fungerar det inte för dig att arbeta hemifrån är kontorshotell i många fall ett intressant alternativ. Utbudet av kontorshotell har stadigt ökat under senare år och är idag ett av de mest populära kontorsalternativen bland mindre företag.

Genom att använda dig av ett kontorshotell behöver du inte själv hyra ett komplett kontor. Istället hyr du, tillsammans med ett antal andra mindre företag, endast en plats på ett större kontor. Förutom en arbetsplats får du tillgång till allt som du behöver på ett kontor, som till exempel internet, kopieringsmaskiner, konferensrum och lunchrum med kök. På många kontorshotell ingår även fritt kaffe!

Traditionellt kontor

Är du inte road av att dela lokaler med andra företagare är ett traditionellt kontor det naturliga valet. När du hyr ett traditionellt kontor får du ett kontor som du själv bestämmer över. Du kan själv avgöra hur det ska möbleras, vilka tekniska lösningar som ska finnas och du kan även garantera dina kunders integritet. Detta kan vara viktigt om du arbetar med till exempel terapi eller erbjuder juridisk rådgivning.