Även om den traditionella kontorslayouten till stor del har ersatts av öppna arbetsytor, finns det fortfarande vissa anställda som föredrar att arbeta från en enda plats – med fyra väggar och en dörr som man kan stänga. Denna kontorstyp kallas för ett cellkontor och det är en av de populäraste kontorstyperna i världen.

I den här artikeln går vi igenom en rad av områden som rör cellkontor, alltifrån vad det är till dess fördelar och nackdelar. I tillägg ger vi dig som är i tankegångarna om denna kontorstyp är rätt för ditt företag några värdefulla tips i slutet av artikeln.

Vad är ett cellkontor?

Cellkontoren är en av de äldsta kontorstyperna i världen, med anor från tidiga 1950-talet. Den karakteristiska utformningen med cellkontor är att kontorslayouten består av en öppen planlösning fördelat med flera mindre rum, istället för ett större rum. Huvudmålet med denna layout är oftast att ge mer utrymme och avskildhet för de anställda.

Men det finns olika typer av cellkontor, vissa är som en hybrid mellan ett kontorslandskap (en kontorstyp som har en öppen planlösning där alla delar samma rum) och cellkontor med halvöppna layouter. Den halvöppna layouten kombinerar funktioner i både den slutna och öppna designen genom att skapa en central plats där anställda kan dela idéer eller chatta medan varandra, samtidigt som de har sin avskildhet i sina egna personliga rum. Dock så är den mest populära designen som används idag den öppnare layouten som börjar med en entrélobby och sedan har små kontor som förgrenar sig till nästa rum.

Vad är fördelarna och nackdelarna med en cellkontors-layout

Vad gäller de positiva och negativa aspekterna om cellkontorslayouten kan den variera beroende på de anställdas individuella personliga preferenser och deras personlighet. Dock finns det några generella fördelar och nackdelar som du bör vara medveten om.

Fördelar med cellkontor

  • Ger en större avskildhet och möjlighet för de anställda att arbeta utan avbrott
  • Minskar distraktioner och ljudnivån från andra kollegor
  • Enkelt att fördela anställda genom dess funktion eller titlar

Nackdelar med cellkontor

  • Sämre samarbetsmöjligheter med andra kollegor
  • De tar större plats
  • Mindre social interaktion

Är en cellkontorslayout rätt för ditt företag?

Cellkontorsdesignen är den traditionella layouten som går i trender – men under de senare åren har den åter fått fart på arbetsplatser. Bland annat spås cellkontor ha en bättre förutsättning än de traditionella landskapen efter pandemin.

När du beslutar om vilken kontorslayout du ska välja för ditt företag är det viktigt att överväga hur din företagskultur är, vad de anställda jobbar med och hur de anställda kommer att påverkas av kontorstypen. En grundregel är att du kan föreställa dig att en öppnare layout främjar sociala interaktioner och bättre samarbete mellan anställda. Meden en stängdare layout är mer privata och ger mindre interaktion mellan arbetare, men större avskildhet. Av denna anledning kan cellkontoret vara optimalt om de anställda arbetar med sekretessbelagda arbetsuppgifter eller om du har en hierarkisk organisation.